top of page


Projectontwikkeling is het proces waarbij grond, geld en gebruikers bijeen gebracht worden om een bouwwerk te realiseren. 
Van den Heuvel bouwexpertise B.V. begeleidt het hele ontwikkelingstraject vanaf de grondverwerving. 

Van den Heuvel bouwexpertise B.V. verzorgt de optimalisatie van het stedenbouwkundig plan, de ruimtelijke onderbouwing,de functionele ontwerpen die afgestemd zijn op het PvE van de opdrachtgever en realiseert het bouwproject, gevolgd door oplevering aan de opdrachtgever inclusief nazorg.

Van den Heuvel bouwexpertise B.V. brengt de risico's die met ontwikkeling gepaard gaan in kaart voor de opdrachtgever.
Hierbij onderscheiden we markt-, prijs- en ontwikkelingsrisico.

bottom of page