top of page

Programma van Eisen (PvE)

Ieder ontwerp - of het gaat over kleine of grote (complexe) bouwprojecten vergt een specifiek referentiekader waarin voor alle betrokken partijen helder omschreven staat aan welke voorwaarden en eisen het ontwerp moet voldoen: het "Programma van Eisen"(PvE). Het PvE wordt door of namens een opdrachtgever opgesteld om onafhankelijkheid ten opzichte van de ontwerpende partijte waarborgen. 
Het wordt als contractstuk toegevoegd aan een bouwopdracht.

Van den Heuvel bouwexpertise B.V. stelt eventueel in teamverband bij opdrachtgevers van grote en complexe bouwprocessen in de definitiefase van een bouwproces PvE's op aan de hand van voorwaarden en eisen voor wat betreft ruimte, functionaliteit, techniek, esthetiek, beschikbaar budget en beschikbare tijd. 
Deze zorgvuldig en duidelijk omschreven PvE's zijn voor alle betrokken partijen helder, zodat verschillen in interpretatie en steeds terugkerende problemen in het bouwproces ondervangen worden.

Een goed PvE leidt tot kosten- en kwaliteitsbeheersing en niet onbelangrijk: frustratiebeperking!

Een PvE omvat de volgende hoofdstukken die een ontwerper nodig heeft om zijn ontwerp goed te laten aansluiten aan de voorwaarden en eisen van de opdrachtgever:
 

  • ruimtebehoefte

  • ruimtelijke relaties en (gebouw)logistiek

  • stedenbouwkundige aspecten

  • afwerkingen en voorzieningen

  • technische eisen

  • wettelijke eisen.Van den Heuvel bouwexpertise B.V. verzorgt onder andere de samenstelling van wensen/eisen/voorwaardenpakket afgestemd op functionaliteit en budget ten behoeve van PvE's voor:
 

  • nieuwbouwprojecten

  • renovatieprojecten

  • herstructureringprojecten

bottom of page