top of page

De realisatiefase van een bouwproces spreekt het meest tot de verbeelding. 
De infrastructuur wordt aangebracht, de grond wordt bouwrijp gemaakt: een bouwproject gaat zichtbaar starten. Van den Heuvel bouwexpertise B.V.  leidt en begeleidt de realisatie van a tot z, vanaf de eerste spade in de grond tot en met de oplevering en de nazorg. 

Het is een arbeidsintensief traject: de daadwerkelijke bouwfase wordt volgens de vastgelegde voorwaarden en eisen uitgevoerd, welke tijdens de bouw continu worden getoetst. Dit geldt voor elke contractsvorm: traditioneel, UAV, turnkey, Design & Build of Bouwteam. Van den Heuvel bouwexpertise B.V. investeert samen met de opdrachtgever(s) al tijdens het voortraject - bouwmanagement en ontwikkeling in de nauwkeurige vastlegging van voorwaarden en eisen, wat haar vruchten afwerpt tijdens de uitvoering van de bouw: een soepel lopend bouwproces. 

De arbeidsintensiteit van de realisatiefase uit zich ook in goede communicatie, die onontbeerlijk is.
Civiele en bouwkundige aannemers moeten worden aangestuurd, met opdrachtgever(s), gemeenten, nutsbedrijven, waterschappen, leveranciers, toekomstige gebruikers en omwonenden moet worden overlegd. 
En soms moeten voorwaarden en/of eisen, c.q. genomen beslissingen gaande de realisatie aangepast worden, wat niet altijd in het belang van alle belanghebbenden is. Van den Heuvel bouwexpertise B.V. onderstreepthet belang van goede communicatie en een win-win situatie door goede communicatie met alle betrokken partijen.

Inkoop
bottom of page