top of page

Oplevering

Oplevering / Toezicht

Conform de uitgangspunten die vastgelegd zijn in het PvE en/of het bouwbestek 
houdt Van den Heuvel bouwexpertise B.V.  toezicht op het gehele bouwproces
van de uitvoering tot en met de oplevering van de bouw.

Toetsing vindt plaats op basis van:

  • Programma van Eisen

  • bestek

  • vigerende wet- en regelgeving

  • bouwkundige eisen en richtlijnen

  • uitvoeringstechnische eisenTijdens de oplevering vastgestelde gebreken worden na communicatie met de uitvoerder(s) naar wens verholpen.  

bottom of page