top of page

Projectleiding

Om een project op tijd, volgens budget, volgens de geldende wet- en regelgeving, kwalitatief op 
niveau te realiseren, is het van groot belang dat het project met veel kennis en ervaring als basis krachtig wordt geleid. 
Van den Heuvel bouwexpertise B.V. leidt projecten objectief, transparant, onafhankelijk en flexibel.

van den Heuvel bouwexpertise B.V. leidt projecten op de volgende wijze:
 

 • contractbewaking en daaruit voortvloeiend ingrijpen bij afwijkingen door advisering over oplossingen

 • budgetbewaking

 • voorzitten van bouwvergaderingen en eventuele werkbesprekingen

 • begeleiding van eventuele wijzigingen (vanuit opdrachtgever of controlerende instanties [ afdeling Bouw- en woningtoezicht bij gemeente, arbeidsinspectie, inspectie ten behoeve van Politiekeurmerk Veilig Wonen, etc.]

 • terugkoppeling van de dagelijkse gang van zaken naar opdrachtgever(s)

 • bewaking en beoordeling van meer-/minderwerk van aannemer(s)

 • selectie en begeleiding expertisebureau ten behoeve van opname van aangrenzende bebouwing

 • communicatie met controlerende instanties

 • communicatie met nutsbedrijven met betrekking tot aanvraag en realisatie van alle benodigde aansluitingen

 • communicatie met eindgebruikers, omwonenden en overige belanghebbenden

 • organisatie en coördinatie van het opleveringstraject


Tijdens de (bege)leiding van (deel)bouwprocessen wordt de GOTIK-methodiek toegepast, dat wil zeggen dat er gestuurd wordt op Geld, Organisatie, Tijd, Informatie en Kwaliteit. 

bottom of page