top of page

Uitvoering

De uitvoeringsfase is de daadwerkelijke bouwfase. Een bouwproject krijgt vorm.
Van den Heuvel bouwexpertise B.V. begeleidt het hele uitvoeringstraject, controleert en stuurt de voortgang van het bouwproces en houdt nauw contact met de opdrachtgever(s) over planning, budget, organisatie en kwaliteit. 

Daarnaast adviseert Van den Heuvel bouwexpertise B.V. voor wat betreft noodzakelijke aanpassingen 
aan bestektekeningen, en wordt eventueel meer- en minderwerk bewaakt.

bottom of page