top of page

Aankoop grond

 

Van den Heuvel bouwexpertise B.V. kan u uitstekend adviseren en begeleiden in het 
aankoopproces van gronden met bouwpotentie, een traject waarin inzet van kennis en ervaring
hun vruchten afwerpen.
 

Van den Heuvel bouwexpertise B.V. maakt gebruik van deze kennis van en ervaring met een 
aantal voorwaarden om naar wens te kunnen bouwen, en doet onder andere het volgende:
 

  • onderzoekt de uiterlijke kenmerken van de grond: afmeting, vorm en ligging ten opzichte zon maar ook van onder andere overige bebouwing, infrastructuur en openbare voorzieningen

  • onderzoekt gemeentelijke bestemmingsplannen en bouwvoorschriften

  • gaat na of er schoongrondverklaringen afgegeven zijn

  • onderzoekt de bodemgesteldheid qua draagkracht en bouw- en gebruiksgeschiktheid in verband met fundering/heiwerk

  • gaat na of archeologisch onderzoek verricht moet worden

  • voert prijsonderhandelingen bij aan- en verkoop.

bottom of page