top of page

Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO)

Collectief Particulier Opdrachtgeverschap, of CPO, is een samenwerkingsvorm van particulieren die 
gezamenlijk als rechtspersoon het ontwikkelingstraject bewandelen om hun specifieke woonwensen
op specifieke locatie efficiënt gecoördineerd en kostenbesparend te verwezenlijken. 
Particulieren die hieraan deelnemen staan over het algemeen kritisch tegenover reguliere 
woningbouwprojecten; zij willen graag zelf bepalen, kiezen en beslissen in het bouwproces.

Het ontwikkelingstraject is lang, complex en vol soms onaangename verrassingen.
Zonder gedegen kennis is het voor particuliere aspirant-bouwers een complexe materie die veel tijd kost, en daarmee onlosmakelijk verbonden: veel geld kost. Vanuit de gedachte, dat er gezamenlijk gewoond gaat worden, zijn goede contacten met andere particuliere opdrachtgevers tijdens de ontwikkeling en na realisatie essentieel. 

Het traject is soepel te overbruggen door onze expertise in te roepen. Van den Heuvel bouwexpertise B.V. kan CPO's adviseren en begeleiden in het gehele ontwikkelingstraject, met respect voor de wensen van de particuliere opdrachtgevers als uitgangspunt, waarbij onze onafhankelijkheid en professionele begeleiding er mede voor zorgt dat alle opdrachtgevers in staat gesteld worden om als gelijken het bouwproces in te gaan en er als goede buren uit te komen.

bottom of page