top of page

Vergunningen

Van den Heuvel bouwexpertise B.V. is vertrouwd met bestemmingsplanprocedures inclusief ruimtelijke onderbouwing en verzorgt alle voor een bouwopdracht benodigde vergunningen, bijvoorbeeld bouw- of sloopvergunningen (per 1 oktober 2010 ondergebracht in de omgevingsvergunning).

Het uitbesteden van vergunningsaanvragen aan Van den Heuvel bouwexpertise B.V. ontlast opdrachtgever(s), aangezien het aanvragen van vergunningen inzicht en kennis vereist en tijd kost.

Voor meer informatie kunt u www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/omgevingsvergunning bezoeken. 

bottom of page