top of page

Meerjarig onderhoudsplan

Van den Heuvel bouwexpertise B.V.  verzorgt in samenspraak met de opdrachtgever 
een Meerjarenonderhoudsplan (MJOP). Aangezien onderhoud kosten met zich meebrengt is het verstandig deze kosten zo goed mogelijk te stroomlijnen.

Met een MJOP kunnen onderhoudskosten beheerst worden, aangezien de planning inzicht geeft in de kosten op korte, middellange en eventueel lange termijn. 
Het onderhoudsbeleid kan op deze wijze op de toekomstige onderhoudskosten afgestemd worden. 

Als in een jaar de onderhoudskosten erg hoog zullen uitvallen door bijvoorbeeld het vervangen van een compleet dak dan kan hiervoor bijtijds geld gereserveerd worden, of de overige onderhoudswerkzaamheden kunnen aangepast of verschoven worden. 
Het resultaat is een gespreid onderhoudsbeleid zonder onverwacht hoge uitgaven. 

bottom of page