top of page

Kwaliteitwaarborging

Kwaliteitwaarborging wordt door Van den Heuvel bouwexpertise B.V. gezien als uitgangspunt 
voor klanttevredenheid in het totale bouwproces, vanaf de startfase tot en met de uiteindelijke 
totstandkoming van een (deel)project.

Dit wordt bereikt door vaststelling van een goed PvE, waarbij afstemming op zowel het 
budget als op duurzaamheid het uitgangspunt is. De waarborging wordt gerealiseerd door toezicht in alle fases

bottom of page