top of page

Haalbaarheidsonderzoek

Weet u of uw huisvestingswens haalbaar is?
Weet u of aan alle randvoorwaarden - locatie, bestemmingsplannen, bestaande bebouwing,
exploitatieberekening, projectrisico's, planning en vergunningen - wordt voldaan om uw project te laten slagen? 
 

Van den Heuvel bouwexpertise B.V. verzorgt reeds in de definitiefase van bouwprocessen haalbaarheidsstudies 
om deskundig advies uit te kunnen brengen over de haalbaarheid van huisvestingswensen. 

bottom of page