top of page

Directievoering


Van den Heuvel bouwexpertise B.V. voert in opdracht de leiding over een bouwproces vanaf de 
definitiefase tot en met de oplevering van het project, en aansluitend de nazorg.

 

De directievoering houdt in:
 

 • directievoering namens de opdrachtgever(s) tijdens het gehele bouwproces

 • advisering ten aanzien van in te zetten partijen zoals architecten, aannemers, adviesbureaus, e.d.

 • communicatiebevordering tussen betrokken partijen

 • planning van alle werkzaamheden en controle op de tijdige en correcte uitvoering daarvan

 • kwaliteitstoetsing aan contract(en) tijdens het bouwproces

 • coördinatie en documentatie van het bouwproces

 • voorzitterschap en verslaglegging bouwvergaderingennoodzakelijk bijwonen van werkbesprekingen

 • controle van declaraties

 • controle van meer-/minderwerk offertes

 • bewaken van bestedingen ten laste van stelposten

 • controle van de eindafrekening

 • leiding bij ingebruikname, c.q. oplevering en administratie daarvan

 • toezicht op verstrekking en controle van revisiebescheiden, garantiebewijzen en eventuele onderhoudsvoorschriften.

bottom of page